West Bengal
State University

(Barasat, North 24 Parganas)
  • admin@wbsu.ac.in
  • 033 2524 1976
  • Berunanpukuria, P.O. Malikapur, Barasat,
    North 24 Parganas, WB, PIN 700126

3.2

1. Z. Husaain & A.R. Sherpa

2. Z. Husaain & A.R. Sherpa

3. Ranjan Das

4. A.R. Sherpa

5. A.R. Sherpa

6. Chirantan Roy Choudhury

7. Sibani Sen (Chakraborty)

8. Shamee Bhattacharjee

9. S. Bhattacharjee & D.P. Mandal

10. Samir Kumar Saha

11. Krishna Roy

12. Sanjoy Guha Roy

13. Sutapa Chatterjee Sarkar

14. Kausik Bandyopadhyay

15. Tapti Sengupta

16. Sabita Samanta

17. Jhimli Sengupta

18. Sipra Mukherjee

19. Atreyee Mukherjee

20. Subhajit Sarkar

21. Anirban Saha

22. D.P. Mandal & S. Bhattacharjee

23. Sanjoy Guha Roy

24. Dipika Basu

25. S. Bhattacharjee & D.P. Mandal

26. Chiranjib Pal

27. Chiranjib Pal

28. Krishna Roy

29. S. Bhattacharjee & D.P. Mandal

30. Chiranjib Pal & B. Roy Choudhury

31. Jyotish Prakash Basu

32. Sibani Sen (Chakraborty)

33. Chiranjib Pal & B.G. Roy

34. Silanjan Bhattacharyya

35. Pallab Mukhopadhyay

36. Silanjan Bhattachayya

37. Krishna Roy

38. Sibani Sen (Chakraborty)

39. Tapti Sengupta

40. Sreemoyee Tarafder

41. Ramanuj Ganguly

42. Krishna Roy

43. Tapti Sengupta

44. Ranjan Das

45. Subir Biswas

46. Suman Biswas

47. Kaushik Roy

48. Molly De Raychaudhury

49. Subhajit Sarkar