West Bengal
State University

(Barasat, North 24 Parganas)
  • admin@wbsu.ac.in
  • 033 2524 1976
  • Berunanpukuria, P.O. Malikapur, Barasat,
    North 24 Parganas, WB, PIN 700126

2014-15

01 Madhavi Ganguly_2014

02 Arijit Roy_2014

03 Debabrata Mukhopadhyay_2014

04 Biswajit Sahu_2014

05 Sushanta Kr Mohanta_2014

06_07 Pallav Mukherjee_2014

08 Subhajit Sarkar_2014

09 Urvi Mulhopadhyay_2014

10 Jhimli Sengupta_2014

11 Abhijit Das_2014

12 Abhijit Das_2014

13 Pranam Dhar_2014

14 Pranam Dhar_2014

15 Bikash Mondal_2014

16 Sreemoyee Tarafdar_2014

17 Anushree Mondal_2014

18 Shaikh Sabir Ali_2014

19 Tapti Sengupta_2014

20 Sanjoy Guha_Roy_2014